Skip to main content

Personas datu apkopošana un izmantošana

Femtech.boutique datu apstrādes pamatprincipi

10.02.2020

1. Ievads
Esošie datu apstrādes pamatprincipi jeb privātuma ievērošanas paziņojums (turpmāk „Paziņojums“) ir paredzēts kā informācijas avots gadījumos, ja esi izmantojusi vai vēlies nākotnē izmantot Daysy.lv (turpmāk „Femtech.boutique“ un/vai „mūsu“) produktus un pakalpojumus, esi jautājusi pēc mūsu piedāvājumiem, izmanto mūsu tīmekļa vietni Daysy.lv un tās funkcijas, kā arī Daysy Latvia sociālo mēdiju vidi.
Šajā paziņojumā izmantotie jēdzieni attiecībā uz personas datu apstrādi ir lietoti tajā pašā nozīmē, kā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.g. 27. aprīļa rīkojumā 2016/679 par fizisko personu datu aizsardzību, apstrādājot personu datus, un direktīvas 95/46 / EK (Vispārējā regula par personas datu aizsardzību) atzīšanu par spēkā neesošu.
Paziņojums ir strukturēts atbilstoši tiem tiesiskajiem pamatiem, balstoties uz kuriem notiek Tavu personas datu apstrāde. Katram tiesiskajam pamatam ir izstrādāti personas datu apstrādes mērķi un noteikti konkrētie dati, kas šim mērķim nepieciešami.

2. Vispārīgā informācija
Femtech.boutique ir atbildīgs Tavu datu apstrādātājs. Sazināties ar femtech.boutique vari, rakstot uz info@femtech.boutique.

3. Personas datu avoti

3.1. Parasti Femtech.boutique izmanto tos privātpersonu datus, kurus lietotāji paši ir iesnieguši jeb, citiem vārdiem, Tu pati esi mūsu apstrādāto personas datu avots – piemēram, gadījumos, kad esi pie mums vērsusies pēc informācijas, piedāvājuma vai arī iepirkusies mūsu e-veikalā.

3.2. Atsevišķos gadījumos ir iespējams, ka Femtech.boutique apstrādā arī tādus personu datus, kurus pati mums neesi iesniegusi, bet esam saņēmuši vai saņemsim no cilvēkiem, kas vēlas iegādāties Tev domātas preces.

4. Tavu datu apstrādes tiesiskie pamati
Šajā nodaļā mēs esam izskatījuši dažādus personas datu apstrādes pamatprincipus, kas attiecas uz Tavu personas datu apstrādi. Tā kā ir paredzēts, ka Tavi personas dati tiek apstrādāti tikai noteiktiem mērķiem, ieteicams pievērst īpašu uzmanību apstrādes darbībām saistībā ar katru mērķi.

4.1. Tavu personas datu apstrāde
Mērķi:
a. Tiešā mārketinga informācijas, piedāvājumu, jaunumu nosūtīšana, kas var būt saistīta ar paziņojumiem par semināriem, apmācībām vai citiem pasākumiem, kā arī ar mūsu piedāvātajām precēm un pakalpojumiem (t.sk. jaunumiem);
b. Klientu aptaujas, atgriezeniskās saites saņemšana par apmierinātību ar precēm, pakalpojumiem un apkalpošanas kvalitāti;
c. Cenu piedāvājumu sastādīšana un nosūtīšana;
d. Parādsaistību administrēšana un darbības, kas saistītas ar parādu atgūšanu.
Apstrādājamie dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs.

4.2. Piekrišanas gadījumā Tavi dati tiek izmantoti, lai izstrādātu Tev labākos piedāvājumus, lai apkalpotu Tevi personīgi, noskaidrotu Tavus paradumus, kā arī, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar preču un pakalpojumu apmaksu, kā arī preču transportēšanu.

4.3. Zināmos gadījumos varam jautāt Tavu atļauju mutiksi, pārsvarā pa telefonu. Tādā gadījumā Tava piekrišana tiek reģistrēta mūsu klientu administrēšanas sistēmā.

4.4. Vēršam Tavu uzmanību uz to, ka vari jebkurā brīdī savu piekrišanu atsaukt, rakstot mums uz adresi info@femtech.boutique. Piekrišanas atsaukšana neattiecas uz tām darbībām, kas veiktas pirms šīs atsaukšanas.

4.5. Punktā 4.1. minēto personas datu saraksts ir tikai piemērs, jo daudzos gadījumos izmantojam mazāk datu. Mūsu princips ir izmantot iespējami mazāk personas datu.

4.6. Punktā 4.6. minēto personas datu apstrādes tiesības balstās uz mūsu tiesiskajām interesēm. Esam rūpīgi izsprieduši, ka personas datu izmantošana minētajiem mērķiem mums ir nepieciešama, lai varētu atrast tieši Tev labāko pakalpojumu. Bez tam tā ir nepieciešama labākai apkalpošanai un lietotāju paradumu pētīšanai, kā arī mūsu tīmekļa vietnes uzlabošanai un attīstīšanai.
Mērķi:
a. Patērētāja datu analīze
Personas dati: pasūtītās preces un pakalpojumi, vārds, uzvārds, e-pasts.
b. Tīmekļa vietnes drošība un administrēšana
Personas dati: Iekārtas informācija, no kuras apmeklē mūsu lapu, apmeklējumu statistika utml.
c. Saziņas ar klientiem administrēšana
Starp mums un Tevi notikusī informācijas apmaiņa, ieskaitot kontaktinformāciju pa dažādiem kanāliem.
d. Datu apmaiņa ar kurjeru firmām un pasta pakalpojumu uzņēmumiem.
Pasūtītās preces, vārds, uzvārds, konta numurs, e-pasts, tālruņa numurs, kā arī pasta adrese, ja nepieciešams kurjera pakalpojums.

4.7. Tev vienmēr ir iespēja vērsties pie mums ar jautājumiem, kas saistīti ar mūsu tiesisko interešu pamatojumu, rakstot uz info@femtech.boutique, kā arī iesniegt apstrīdējumus par šīs datu apstrādes nepieciešamību.

5. Personas datu saņēmēji

5.1. Iesniedzam Tavus personas datus šādiem saņēmējiem:
Kurjera un pasta pakalpojumu uzņēmumiem sakarā ar preces nogādāšanu (DPD Eesti AS, Eesti Post AS)

5.2. Mūsu sadarbības partneriem, kas apstrādā Tavus datus kā pilnvaroti apstrādātāji. Tie ir uzņēmumi, kas atrodas Eiropas Savienībā un arī uzglabā Tavus datus šajā reģionā. Pilnvarotie apstrādātāji: M.I.S.S. GmbH (Daysy auglības monitora ražotājs, klientu tehniskais atbalsts); Vulkano Design OÜ (tīmekļa vietnes attīstība un uzturēšana).

5.1.4. Ja rodas situācija, ka Tu neesi apmaksājusi iesniegto(-s) rēķinu(-s), mēs iesniedzam ar šo parādu saistīto informāciju arī inkasācijas firmām, kuru izvēlamies atbilstoši apstākļiem.

6. Personas datu uzglabāšana

6.1. Mēs uzglabājam Tavus datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu attiecīgo mērķi. Noteiktas daļas datu glabāšanas termiņu nosaka arī likums. Sniedzam mūsu ievēroto datu uzglabāšanas laika pamatprincipu daļēju sarakstu. Noteiktos gadījumos glabājam personas datus ilgāk, piemēram, situācijā, ja Tev radušās maksāšanas grūtības/parāds vai arī tiesisks strīds ar mums.
Daļējs personas datu uzglabāšanas laika pamatprincipu saraksts
a. Informācija par preču un pakalpojumu pasūtījumiem:
Personalizētā formā personas datu uzglabāšanas laiks: līdz 10 gadiem
b. Cenu piedāvājumu informācija:
Personalizētā formā personas datu uzglabāšanas laiks: 0,5 gadi
c. Grāmatvedībai nepieciešamie dati:
Personalizētā formā personas datu uzglabāšanas laiks: 7 gadi pēc attiecīgā saimnieciskā gada beigām
d. Īsziņu un vēstuļu apmaiņa:
Personalizētā formā personas datu uzglabāšanas laiks: līdz 10 gadiem

7. Datu subjekta tiesības

7.1. Tev kā datu subjektam sakarā ar Tavu personas datu apstrādi ir šādas tiesības:

7.1.1. Tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem jeb tiesības ar tiem iepazīties

7.1.2. Tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu

7.1.3. Tiesības pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi

7.1.4. Tiesības iesniegt savu personas datu apstrādes apstrīdējumu

7.1.5. Tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu

7.1.6. Ja apstrāde notiek pēc piekrišanas, ir tiesības atsaukt savu piekrišanu

7.1.7. Tiesības vērsties atbilstošā uzraudzības iestādē jeb Datu aizsardzības institūtā

7.2. Vēršam Tavu uzmanību uz to, ka minētās tiesības nav absolūtas, tās var tikt pielāgotas konkrētiem personas datiem un/vai personas datu apstrādes procesiem. Ja vēlies pretendēt uz kādām tiesībām, iesakām ar mums sazināties, rakstot uz info@femtech.boutique, un mēs kopīgi atradīsim labāko veidu, kā ievērot Tavas tiesības.

Femtech.boutique (Live Travel & Productions OÜ)

Copyright 2020 | Website by Vulkano Design