Skip to main content

Efektivitāte

Auglīgo dienu noteicējs „Daysy” ir sertificēta medicīniskā ierīce

Precizitāte, sertifikācija un kvalitāte

„Daysy” ir Eiropā reģistrēta un sertificēta (CE marķējums) medicīniskā ierīce. Šāds statuss nav piešķirts nevienai citai tirgū pieejamajai auglības novērošanas tehnoloģijai (kaut gan arī citām ierīcēm tāds būtu nepieciešams).

Ko nozīmē medicīniskas ierīces izstrādāšana?

Pirmkārt, mums ir kvalitātes vadības sistēma. „Valley Electronics” AG ir sertificēta atbilstoši standartam EN ISO 13485:2016, medicīnisko ierīču jaunākajam saskaņotajam standartam. Tev kā ierīces lietotājai tas nozīmē, ka katrs produkta cikla posms ir saskaņots ar īpaši mūsdienīgiem inženierijas un vadības procesiem, kas garantē lietošanas drošību un minimizē riskus. „Valley Electronics” AG regulāri tiek veikti iekšējie un ārējie riska auditi, lai pastāvīgi uzturētu visu mūsu darbību atbilstību augstākajiem standartiem.

Izstrādājot jaunu produktu, jau pašā sākumā galvenā uzmanība tiek veltīta lietotāja drošībai un ar produkta izmantošanu saistīto iespējamo risku novēršanai. Katrā izstrādes stadijā tiek veikti lietojamības pētījumi un apkopotas testēšanā iesaistīto lietotāju atsauksmes. Uz tām balstītie secinājumi tiek ņemti vērā turpmākajā produkta izstrādē. Pielietojot īpaši mūsdienīgus analīzes un pārbaudes procesus, tiek nodrošināts, lai produkts jebkurā situācijā pareizi veiktu savas funkcijas. „Daysy” testēšanas programma ilgst divus mēnešus, tā ietver ierīces elektrisko, mehānisko un programmatūras daļu vispusīgu pārbaudi.

„Valley Electronics” AG – Eiropas līderis auglības cikla dabīgajā regulēšanas jomā

Auglīgo dienu noteicējā „Daysy” ir integrēts tas pats algoritms, kurš jau agrāk tika izmantots citās „Valley Electronics” GmbH ierīcēs un 28 gadu laikā sevi pierādīja kā īpaši efektīva tehnoloģija. Auglīgo dienu noteikšanas galvenais algoritms tika padziļināti pētīts 1997. gadā Vācijā. Vairāk nekā 2 gadu ilgā periodā 686 lietotāji Vācijā, Šveicē un Meksikā tika aptaujāti par viņu pieredzi ierīču LadyComp un BabyComp lietošanā. Pētījuma gaitā tika analizēti sieviešu menstruālie cikli 10601 mēnešu garumā un reģistrēti tikai 39 neparedzētas grūtniecības iestāšanās gadījumi. No tiem 6 reizes apaugļošana bija notikusi „zaļajā” dienā un 33 reizes apaugļošana bija notikusi „sarkanajā” vai „dzeltenajā” (t. i., „neskaidrajā”) dienā.

Arī pēc produkta palaišanas tirgū izstrādāji turpina apkopot lietotāju atsauksmes, lai tālāk pilnveidotu ierīci.

Ceļš no risinājuma koncepcijas līdz gatavai un ērti lietojamai ierīcei ir ilgs, taču mēs apzināmies, ka patiešām ir vērts ieguldīt līdzekļus un laiku. Mēs saprotam, ka „Daysy” uzticamība ir īpaši svarīga mūsu lietotājām, tādēļ cenšamies izpildīt visstingrākās kvalitātes un drošības prasības. Lai izstrādātu pasaules klases ražojumu, uzmanība jāpievērš gan pamata lietām, gan arī vissīkākajām detaļām.

Copyright 2020 | Website by Vulkano Design