Skip to main content

Femtech.boutique pagrindiniai duomenų tvarkymo principai

Femtech.boutique pagrindiniai duomenų tvarkymo principai

10.02.2020

  1. Įvadas

Dabartiniai duomenų tvarkymo principai arba privatumo pranešimas (toliau „Pranešimas“) jums yra tinkamas informacijos šaltinis jei esate naudojęsis ar ateityje norėtumėte naudotis „Femtech.boutique“ (toliau  „Femtech.boutique“ ir/ arba „mūsų“) produktais ir paslaugomis, teiravotės mūsų pasiūlymų, naudojatės mūsų puslapiu „Femtech.boutique“ ir jo funkcijomis „Femtech Boutique“ socialinėje medijoje.

Šiame pranešime apie asmens duomenų tvarkymą vartojamos sąvokos yra vartojamos ta pačia prasme kaip ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose (ES) 2016/679, 2016 m. balandžio mėn. 27 d., fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis ir tų duomenų laisvas judėjimas bei direktyvos 95/46/ES paskelbimas negaliojančia (Bendrasis reglamentas dėl asmens duomenų apsaugos).

Pranešimas yra susistemintas pagal teisinius pagrindus, taikomus jūsų asmens duomenų tvarkymui. Kiekvienam teisiniam aktui yra pateikti asmens duomenų apdorojimo tikslai ir apdorojami asmeniniai duomenys.

 

  1. Bendra informacija

Femtech.boutique yra Tavo asmens duomenų tvarkytojas. Su Femtech.boutique galite susisiekti šiuo el. paštu: info@femtech.boutique.

 

  1. Asmens duomenų šaltiniai

3.1. Paprastai „Femtech.boutique“ apdoroja tuos asmeninius duomenis, kuriuos asmenys patys yra pateikę „Femtech.boutique“ ir jūs pats esate apdorojamų asmens duomenų šaltiniu, pavyzdžiui, esate kreipėsi dėl kokios informacijos ar pasiūlymo gavimo ar esate pirkę iš mūsų el. parduotuvės.

3.2. Kai kuriais atvejais yra įmanoma, kad Femtech.boutique apdoros asmeninius duomenis, kurių jūs pats nesate pateikęs, bet esame gavę ar ateityje gausime iš žmonių, kurie susisiekė su mumis ar susisieks ateityje dėl mūsų produktų pirkimo jums.

 

  1. Teisiniai pagrindai Tavo duomenų tvarkymui

Šiame skyriuje nagrinėjame įvairius asmens duomenų tvarkymo pagrindus, kurie taikomi tvarkant jūsų asmens duomenis. Jei yra galimybė, tai jūsų asmens duomenys apdorojami tik tam tikro tikslo gavimui, tad rekomenduojame atkreipti dėmesį į apdorojimo procesus, atsižvelgiant į konkrečius tikslus.

 

4.1. Tavo asmens duomenų tvarkymas

Tikslas:

a. Tiesioginės rinkodaros žinučių, pranešimų, pasiūlymų ir naujienlaiškių siuntimas, kuriuose gali būti informacija apie seminarus, mokymus ar kitus švietimo renginius. Informacija apie mūsų produktus ir paslaugas bendrai (su atitinkamomis naujienomis).

b. Klientų apklausų atlikimas, atsiliepimų surinkimas, pasitenkinimas vartojamasi produktais ir paslaugomis, pasitenkinimas klientų aptarnavimu.

c. Kainų siūlymų sudarymas ir perdavimas

d. Skolos administravimas ir skolų išieškojimas

Apdorojami duomenys: Vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris.

4.2. Sutikimas daugiausia grindžiamas duomenų apdorojimu, susijusiu su jums tinkamų pasiūlymų pateikimu, jūsų asmeniniu aptarnavimu, vartotojo patirčiai įvertinti arba produktų ir paslaugų apmokėjimu bei produktų pristatymu.

4.3. Tam tikrais atvejais mes galime prašyti jūsų žodinio sutikimo, pagrinde susisiekus telefonu. Tokiu atveju jūsų duotą sutikimą klientų administravimo sistemoje užregistruos klientų aptarnavimo vadybininkė.

4.4. Norėtume atkreipti jūsų dėmesį į galimybę atsisakyti savo sutikimo bet kuriuo metu, parašydami el. paštu info@femtech.boutique. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos apdorojimo operacijoms, kurios buvo atliktos prieš tą atšaukimą.

4.5. 4.1. punkte minimas asmeninių duomenų sąrašas tam tikra prasme yra pavyzdinis ir yra galimybė, kad apdorojimo procesams bus naudojama mažiau asmens duomenų, mes taikome kiek įmanoma mažesnį duomenų apdorojimo principą.

4.6. 4.6. punkte pateiktų asmens duomenų apdorojimas grindžiamas mūsų teisėtais interesais. Mes atidžiai apsvarstėme mūsų teisėtus interesus ir nustatėme, kad norint suteikti jums geresnę paslaugą, asmens duomenų tvarkymas yra būtinas toliau nurodytais tikslais. Taip pat tai  yra reikalinga geresniam aptarnavimui ir vartotojo patirčiai, mūsų internetinio puslapio bei D. U. K. aplinkos tobulinimui.

 

Tikslas:

a. Vartojimo duomenų analizė

Asmens duomenys: Vartojamos prekės ir paslaugos, vardai ir pavardės, el. paštai.

b. Internetinio puslapio saugumo užtikrinimas ir administravimas

Asmens duomenys: Prietaiso informacija, su kuria lankėtės mūsų internetinėje svetainėje, apsilankymo statistika ir kt.

c. Ryšių su klientais administravimas

Informacija pasidalinta tarp Jūsų ir Mūsų, kontaktinė informacija gauta skirtingų kanalų būdu.

d. Duomenų perdavimas kurjerių įmonėms ar įmonėms, parduodančioms pašto paslaugas.

Vartojamos prekės, vardai ir pavardės, sąskaitos numeris, el. paštas, telefono numeris ir pašto adresas, reikalingas kurjerio paslaugoms.

 

4.7. Visada galite susisiekti su mumis el. paštu info@femtech.boutique dėl iškilusių klausimų, susijusių su duomenų tvarkymo bei pateikti nesutikimą dėl duomenų tvarkymo.

 

  1. Asmens duomenų gavėjai

5.1. Jūsų kontaktinius duomenis perduosime šiems asmeninių duomenų gavėjams:

Kurjerių ir pašto paslaugas siūlančioms įmonėms, kurios susijusios su prekių pristatymo paslaugos siūlymu (AS „DPD Estija“, OÜ „Itella Estonia“, AS „Eesti Post“)

5.2. Mūsų partneriams, kurie su jūsų duomenimis dirbs kaip įgalioti darbuotojai. Veiklą vykdo įmonė, kuri yra Europos Sąjungoje bei saugo jūsų duomenis šioje teritorijoje. Įgaliotieji yra: „M.I.S.S. GmbH“ („Daysy“ vaisingumo stebėjimo gamintojas, techninė klientų aptarnavimo įranga); OÜ „Vulkano Design“ (internetinio puslapio tobulinimas ir administravimas).

5.1.4. Tuo atveju, jei jums pateikta (-os) sąskaita (-os) bus neapmokėtos, informaciją perduosime skolų išieškojimo įmonei, kurią pasirinksime pagal situaciją.

  1. Asmens duomenų saugojimas

6.1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis tiek laiko, kiek tai reikalinga tikslų gavimui. Kai kurių duomenų saugojimo terminai yra nustatyti įstatymų. Sekančioje lentelėje yra pateikiamas nebaigtinis asmens duomenų sąrašas. Kai kuriais atvejais mes pratęsiame asmens duomenų saugojimą, jei yra mokėjimų sutrikimų, įsiskolinimų ar teisinių ginčių su mumis.

 

Nebaigtinis asmens duomenų sąrašas

a. Produktų ir paslaugų užsakymo informacija

Asmenų duomenų saugojimo laikotarpis: iki 10 metų

b. Kainų pasiūlymų informacija

Asmenų duomenų saugojimo laikotarpis: 0,5 metų

c. Apskaitai reikalingi duomenys:

Asmenų duomenų saugojimo laikotarpis: 7 metai nuo atitinkamų finansinių metų pabaigos

d. Žinutės ir laiškai:

Asmenų duomenų saugojimo laikotarpis: iki 10 metų

  1. Duomenų subjekto teisės

7.1. Jūs kaip duomenų subjektas turite šias teises į jūsų asmeninius duomenis:

7.1.1. Teisė reikalauti prieigos prie jūsų asmens duomenų, t. y. teisės susipažinti su jūsų duomenimis.

7.1.2. Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis.

7.1.3. Teisė reikalauti, kad būtų apribotas asmens duomenų tvarkymas.

7.1.4. Teisė prieštarauti asmens duomenų tvarkymui.

7.1.5. Teisė prašyti ištrinti asmens duomenis.

7.1.6. Jei apdorojimas grindžiamas sutikimu, atsiimti savo sutikimą.

7.1.7. Teisė susisiekti su kompetentinga priežiūros institucija arba Duomenų apsaugos inspekcija.

7.2. Mes atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad pirmiau minėtos teisės nėra absoliučios ir gali būti taikomos tam tikriems asmens duomenims ir (arba) tam tikram asmens duomenų tvarkymui. Jei norite pasinaudoti tam tikromis teisėmis, rekomenduojame susisiekti su mumis: info@femtech.boutique bei kartu rasti geriausią sprendimą.

Femtech.boutique (OÜ „Live Travel & Productions“)

Copyright 2020 | Website by Vulkano Design