Skip to main content

Paslaugų teikimo sąlygos

 1.   Bendrosios taisyklės

1.1. „Live Travel & Productions“ OÜ, reg. Nr. 12549205, pašto adresas: Lauliku 77, 10913 Tallinn (Talinas), Estija (toliau – pardavėjas), yra prekių ženklo „Daysy“ elektroninio prietaiso, skirto bazinei kūno temperatūrai matuoti, Modibodi-, Rocking Undies-, AllMatters- ir BNB menstruacinės kelnaitės importuotojas ir platintojas. Pardavėjui priklauso internetinė parduotuvė, arba el. parduotuvė, kurios svetainės adresas yra www.femtech.boutique. Šios el. parduotuvės naudojimo taisyklės (toliau – taisyklės) taikomos visiems asmenims (toliau – pirkėjas, arba vartotojas), kurie naudojasi pardavėjo el. parduotuve, užsako el. parduotuvėje prekes, įskaitant prekių užsakymą sudarant el. parduotuvėje prekių pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – pardavimo sutartis).

1.2. Priimdamas šias taisykles, pirkėjas patvirtina, kad su taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jas vykdyti.

1.3. Pardavėjas išsaugo su pirkėju sudarytą pardavimo sutartį nuolatinėje duomenų laikmenoje. Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu pardavėjas nusiunčia sąskaitą, pirkėjas gali ją išsaugoti ir atkurti.

 1. Saugumas ir asmens duomenų tvarkymas

2.1. Pardavėjas garantuoja pirkėjo duomenų, įskaitant asmens duomenis, apsaugą ir naudojimą vadovaujantis bendrųjų taisyklių nuostatomis. Pagal galiojančius teisės aktus ir bendrąsias taisykles, pardavėjas turi teisę be pirkėjo sutikimo tvarkyti duomenis (įskaitant asmens duomenis) tokia apimtimi, kiek reikalinga užtikrinant el. parduotuvės naudojimą ar pardavimo sutarties įvykdymą. Remiantis tuo, kas išdėstyta ankščiau, pardavėjas be pirkėjo atskiro sutikimo, be kita ko, turi teisę:

2.1.1. nusiųsti pirkėjui pranešimus, susijusius su el. parduotuvės paslaugų naudojimu, įskaitant pranešimus, kurių siuntimas yra svarbus el. parduotuvės vartotojų saugumui;

2.1.2. geresnio pirkėjų aptarnavimo ir sandorių patvirtinimo tikslu išsaugoti informaciją apie el. parduotuvės sistemoje besilankančių pirkėjų vykdomus užsakymus, įskaitant protingą laikotarpį saugomą informaciją apie tuos užsakymus, kurių pirkėjas sesijos metu neužbaigė.

2.2. Pardavėjas naudoja pirkėjo įvestus asmens duomenis (įskaitant vardą, pavardę, telefono numerį, adresą, el. pašto adresą, banko rekvizitus) tik tam, kad apdorotų užsakymą ir išsiųstų pirkėjui prekes. Internetinė parduotuvė perduoda kliento asmens duomenis įmonei, teikiančiai transporto paslaugas gabenant prekę užsakovui. Internetinė parduotuvė siunčia naujienlaiškius ir pasiūlymus pirkėjo el. pašto adresu tik tuo atveju, jei pirkėjas pareiškė savo norą juos gauti, įvesdamas interneto svetainėje savo el. pašto adresą, ir patvirtino šį savo norą tiesiai siunčiamame pranešime.

2.3. Pirkėjas turi teisę bet kada atsisakyti pasiūlymų ir naujienlaiškių gavimo el. paštu arba atšaukti ankščiau duotą sutikimą naudoti jo duomenis rinkodaros tikslais. Toks atsisakymas ar atšaukimas įforminamas siunčiant pardavėjui atitinkamo turinio el. pašto laišką arba sekant gautame el. pašto laiške pateiktus nurodymus dėl atsisakymo nuo toliau gaunamų tiesioginės rinkodaros pasiūlymų.

 1. Taisyklių taikymo sritis ir galiojimas

3.1. Taisyklės taikomos visiems fiziniams asmenims, naudojantiems el. parduotuvės aplinką www.femtech.boutique, arba „Live Travel & Productions“ OÜ paslaugas.

 

3.2. Teisinius santykius, atsirandančius tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl to, kad pirkėjas apsiperka pardavėjo el. parduotuvėje, be šių taisyklių, reguliuoja Estijos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

3.3. Siekdamas užtikrinti el. parduotuvės plėtrą ir didinti naudojimosi el. parduotuve kokybę bei saugumą, pardavėjas turi teisę keisti ir papildyti šias taisykles bei kainoraštį. Apie tokius pakeitimus pardavėjas praneša interneto svetainėje www.femtech.boutique. Taisyklių ir kainoraščio pakeitimai bei papildymai įsigalioja tą dieną, kai apie tuos pokyčius ar papildymus pranešama interneto svetainėje www.femtech.boutique. Jei pirkėjas pateikė užsakymą prieš įsigaliojant taisyklių pakeitimams, tarp pirkėjo ir pardavėjo atsiradusiems teisiniams santykiams taikomos tos taisyklės, kurios galiojo užsakymo pateikimo dieną, nebent įstatymuose ar šiose taisyklėse numatyta kitaip.

 1. Klientų pagalbos tarnyba

4.1. Femtech.boutique klientų pagalbos tarnybos darbo laikas: darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 val.

4.2. Telefonas: +372 52 31 579.

4.3. El. paštas: info@femtech.boutique.

4.4. Pagalbos tarnybos darbuotojai kalba estų, anglų ir rusų kalbomis.

 1. Kainos

5.1. El. parduotuvėje siūlomų prekių kainos nurodytos eurais (€), jos galioja 7 punkte numatyta tvarka, su sąlyga, kad sąskaita apmokama laiku.

5.2. Visos kainos nurodytos su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) pagal galiojantį Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą.

5.3. Paslaugos teikėjas turi teisę bet kada keisti el. parduotuvės interneto svetainėje rodomas kainas. Jei el. parduotuvė pakeitė kainas jau po to, kai paslaugos naudotojas pateikė užsakymą ir jį apmokėjo, pardavėjas įsipareigoja pristatyti vartotojui prekes už kainas, galiojusias užsakymo pateikimo metu. Šiuo atveju nei paslaugos naudotojas, nei paslaugos teikėjas neturi teisės reikalauti kompensacijos dėl kainų skirtumo.

 1.   Pirkinių krepšelis ir užsakymo įforminimas

6.1. Lankydamasis el. parduotuvėje pirkėjas turi teisę norimas prekes ar prekių grupes įdėti į krepšelį, paspausdamas mygtuką „Įdėti į krepšelį” ir pereidamas į pirkinių krepšelio skiltį.

6.2. Prieš pateikdamas užsakymą pirkėjas gali keisti pirkinių krepšelyje esančias prekes bei jų skaičių. Pakeitimai patvirtinami pirkėjui paspaudus mygtuką „Atnaujinti pirkinių krepšelio turinį“. Užsakymo įforminimas tęsiasi pirkėjui paspaudus mygtuką „Parduotuvė“ ir atsidarius pradiniam el. parduotuvės puslapiui.

6.3. Pirkinys toliau įforminamas pirkėjui spaudžianti mygtuką „Į kasą“ ir atsidariusiame užsakovo duomenų lape suvedant reikalaujamus duomenis bei pasirenkant prekių pristatymo būdą. Pirkinys patvirtinamas pirkėjui paspaudus mygtuką „Apmokėti“ ir perėjus į puslapį, skirtą apmokėjimo būdui pasirinkti.

6.4. Užsakovo duomenų lape ir užsakymo patvirtinimo lape esančius langelius reikia užpildyti atidžiai, nes nuo pateiktos informacijos tikslumo priklausys, ar užsakytos prekės bus pristatytos greitai ir be sunkumų.

6.5. Apmokėjus užsakymą, automatiniu būdu sukuriama sąskaita ir nusiunčiama pirkėjo el. pašto adresu, kurį jis nurodė privalomame lauke įformindamas užsakymą. Jei pirkėjas dėl kokių nors priežasčių negavo sąskaitos el. paštu, apie tai būtina nedelsiant pranešti pardavėjui nusiunčiant el. pašto laišką adresu info@femtech.boutique, ir pagalbos tarnyba kuo greičiau išsiųs sąskaita pirkėjui el. paštu.

6.6. Laikoma, kad prekių pardavimo sutartis yra pasirašyta tada (sutartis įsigalioja nuo tada), kai patvirtinamas užsakymas ir nurodytos sumos apmokėjimas gaunama į pardavėjo banko sąskaitą. Svarbu, kad pirkėjas, atlikęs išankstinį mokėjimą, iš interneto banko svetainės sugrįžtų į paslaugos teikėjo interneto svetainę.

 1.   Apmokėjimas už prekes

7.1. Norėdamas atlikti mokėjimą pirkėjas užsakymo pateikimo puslapyje turi pasirinkti pageidaujamą apmokėjimo būdą.

7.2. Už prekes galima apmokėti:

7.2.1. Per interneto banką. Pardavėjo rekvizitai: Estijos bankas „LHV pank“ sąskaitos Nr. EE157700771001836201, gavėjas „Live Travel & Productions“ OÜ.

7.2.2. Grynais pinigais. Jei pirkėjas nori apmokėti užsakymą grynais pinigais ir prekes atsiimti asmeniškai, apie tai reikia pranešti pardavėjui el. paštu info@femtech.boutique arba telefonu +372 52 31 579 ir susitarti su pardavėju dėl sąskaitos apmokėjimo tvarkos ir vietos.

7.2.3. Banko pavedimu. Jei pirkėjas nori apmokėti užsakymą banko pavedimu, apie tai reikia pranešti pardavėjui el. paštu info@femtech.boutique arba telefonu +372 52 31 579.

7.2.4. Išsimokėtinai, užsakymo atlikimo metu užpildžius atitinkamus laukus. Jei bus gautas išsimokėjimo paslaugos teikėjo – banko „LHV pank“ – teigiamas atsakymas, pardavėjas pats susisieks su pirkėju, kad aptartų išsimokėjimo sąlygas ir išsimokėjimo sutarties pasirašymo tvarką.

7.3. Užsakymas atšaukiamas, jei pardavėjas per 14 dienų negavo pirkimo sumos apmokėjimo.

 1.   Prekių pristatymas ir perdavimas

8.1. Po sutarties įsigaliojimo taisyklių 6.6 punkte numatyta tvarka prekės pristatomos pirkėjui jo pasirinktu pristatymo būdu.

8.2. El. parduotuvė prekių pristatymui Baltijos šalyse naudoja „DPD“, „Itella“ ir „Omniva“ paštomatų paslaugą. Pristatymas tarpininkaujant „DPD“ yra nemokamas, jei užsakymo suma nėra mažesnė kaip 290 Eur (du šimtai devyniasdešimt eurų). Prekių pristatymas į kitų paslaugų tiekėjų paštomatą kainuoja 5–10 Eur (nuo dviejų eurų penkiasdešimt centų iki trijų eurų penkiasdešimt centų).

8.3. Jei klientas pageidauja pats atvykti atsiimti prekių, jis turi susisiekti su pardavėjo klientų pagalbos tarnyba ir atskirai susitarti dėl laiko, kada pardavėjo atstovas, galintis įteikti užsakymą, bus biure.

8.4. Tuo atveju, kai pirkėjo užsakytų prekių sandėlyje nėra ir jas reikia specialiai užsakyti iš tiekėjo bei yra akivaizdu, kad prekės neįmanoma pristatyti per prekės aprašyme nurodytą tiekimo laiką, taip pat kitais atvejais, kai prekių pristatymas laiku nėra įmanomas dėl tokių priežasčių, už kurias pardavėjas neatsako, apie tai pardavėjas praneša pirkėjui per tris dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, kaip numatyta taisyklių 6.6 punkte, naudodamas pirkėjo kontaktinio numerį arba el. pašto adresą, kurį pirkėjas nurodė įformindamas užsakymą. Kartu pardavėjas praneša pirkėjui jo užsakytos prekės pristatymo laiką. Jei dėl pailgėjusio pristatymo laiko pirkėjas prekės nebenori, jis turi teisę atšaukti savo užsakymą (išsamiau žr. 10 punkte) ir susigrąžinti užsakymo apmokėjimo sumą.

8.5. Jei pirkėjo užsakytos prekės perduodamos pasiuntinių įmonei, ji trumpąja žinute praneša pirkėjui, kad užsakymas pristatytas į pirkėjo pasirinktą paštomatą.

8.6. Pasiuntinių įmonė pristato prekes į tą paštomatą, kurį pirkėjas nurodė įformindamas užsakymą. Vėliau pristatymo vietos keisti nebegalima.

8.7. Įformindamas atsakymą klientas turi pateikti tikslią kontaktinę informacija. Pardavėjas ir pasiuntinių įmonė neatsako už vėlavimus ir prekių pristatymo metu kilusius neaiškumus, jei pirkėjas įformindamas užsakymą pateikė neteisingą ar netikslią informaciją.

8.8. Jei gavus siuntą jos pakuotė sugadinta, apie tai būtina iš karto pranešti pardavėjui el. paštu info@femtech.bouqiue ar telefonu (+372) 52 31 579. Jei siuntos pakuotė buvo sugadinta dėl pasiuntinių įmonės kaltės, prekė pakeičiama.

8.9. Prekės pristatomos per 1–5 darbo dienas, jei jos yra sandėlyje. Jei prekių sandėlyje nėra, pristatymas vykdomas 8.4 punkte numatyta tvarka.

 1. Klientų pagalbos tarnyba

9.1. Pardavėjas užtikrina galimybę pasinaudoti klientų pagalbos tarnyba sprendžiant su prekėmis susijusius techninius klausimus. Pirkėjas gali susisiekti su klientų pagalbos tarnyba siųsdamas laišką el. paštu info@femtech.boutique ar skambindamas telefonu (+372) 52 31 579.

 1.   Užsakymo atšaukimas ir prekes grąžinimas

10.1. Pirkėjas turi teisę atšaukti savo užsakymą jau po apmokėjimo, tačiau prieš prekių pristatymą. Norėdamas atšaukti užsakymą pirkėjas turi nusiųsti pardavėjui tokio turinio laišką el. paštu info@femtech.boutique  ir jame būtinai nurodyti užsakymo numerį bei savo banko sąskaitą.

10.2. Gavęs prekes pirkėjas turi teisę pasinaudoti 14 dienų laikotarpiu, skirtu susipažinti su preke. Per tą laiką pirkėjas turi galimybę grąžinti ar pakeisti įsigytą prekę, jei dėl kokių nors priežasčių prekė pirkėjui nebetinka. Norėdamas prekę grąžinti ar pakeisti pirkėjas nusiunčia tokio turinio laišką el. paštu info@femtech.boutique. Prekę galima grąžinti per „Omniva“ , „Itella“ ar „DPD“ paštomatus. Jei pirkėjo grąžinama prekė turi požymių, kad prekė buvo naudota, pardavėjas gali nepriimti grąžinamos prekės arba susitarti su pirkėju dėl kompensacijos už prekės vertės sumažėjimą. Tokiu atveju pardavėjas nusiunčia pirkėjui tarpusavio atsiskaitymų pasiūlymą tuo el. pašto adresu, kurį pirkėjas nurodė įformindamas užsakymą. Jei pirkėjas nesutinka su prekes vertės sumažėjimu, kuris nurodytas tarpusavio atsiskaitymų pasiūlyme, pirkėjas turi teisę pakviesti nepriklausomą ekspertą, kad jis pateiktų savo išvadą dėl prekės vertės sumažėjimo. Su ekspertize susijusias išlaidas bendrai apmoka pirkėjas ir pardavėjas lygiomis dalimis, išskyrus atvejį, kai po ekspertizės paaiškėja, jog vienos šalies nuomonė buvo akivaizdžiai nepagrįsta: tokiu atveju su ekspertize susijusias išlaidas apmoka ta šalis, kurios nuomonė buvo akivaizdžiai nepagrįsta.

10.3. Atšaukiant užsakymą 10.1 punkte numatytu atveju ar atsisakant užsakytos prekės 10.2 punkte numatyta tvarka, pirkėjui grąžinama suma, kurią jis sumokėjo už pirkinį. Pinigus už grąžintas prekes pardavėjas sumoka banko pavedimu į pirkėjo banko sąskaitą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pardavėjas gavo pirkėjo pranešimą dėl prekių grąžinimo, su sąlygą, kad pirkėjas grąžino prekes laiku, t. y. per 14 dienų, išskyrus šių taisyklių 10.4 punkte numatytą atvejį.

10.4. Grąžinama prekė turi būti visiškai sukomplektuota (įskaitant originalią pakuotę ir visus daiktus, kurie pardavimo metu buvo prekės pakuotėje (įskaitant laidus ir pan.). Jei prekė buvo nupirkta pasinaudojant akcijos pasiūlymu, t. y. prie prekės buvo pridėta dar kita prekė, grąžinti reikia visą rinkinį (visas prekes) iš karto.

10.5. Femtech.boutique el. parduotuvėje užsakytų prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.

 1.   Garantija

11.1. Klausimais, susijusiais su parduodamų prietaisų garantijos sąlygomis, internetinė parduotuvė veikia kaip tarpininkas. Internetinėje parduotuvėje parduodamai prekei taikoma dviejų metų garantija, išskyrus atvejus, kai ant prekės pakuotės ar jos dokumentacijoje nurodyta kitaip. Pardavėjo parduodamoms prekėms taikoma visos apimties garantija, suteikianti pirkėjui teisę kuo greičiau nemokamai pakeisti prekę, jei buvo nustatyta jos gedimų ar trūkumų, atsiradusių dėl gamintojo kaltės. Gedimų ar trūkumų turinčią prekę reikia nusiųsti pardavėjui pasinaudojant „Omniva“ ar „Itella“ paštomatais arba pristatyti ją asmeniškai. Jei prekės gedimai pripažįstami tokiais, kuriems taikoma garantija, pardavėjas nusiunčia klientam naują prekę. Šiuo atveju siuntimo išlaidas apmoka pardavėjas.

11.2. Norėdamas pakeisti prekę pirkėjas turi nusiųsti pardavėjui tokio turinio laišką el. paštu info@femtech.boutique. Garantinio aptarnavimo pagrindas yra pardavėjo išrašyta sąskaita. Garantinis laikotarpis prasideda nuo sąskaitoje nurodytos pirkimo dienos, prie jos priskaičiuojant dar 3 dienas, arba nuo dokumentuose nurodytos datos, kai prekė buvo perduota pirkėjui. Garantinis remontas, priklausomai nuo prekės ypatybių ir problemos pobūdžio, atliekamas gamintojo įgaliotame techninio aptarnavimo centre, į jį prekė pristatoma tarpininkaujant tiekėjui. Jei gamintojo įgaliotame techninio aptarnavimo centre prekės sutaisyti neįmanoma, garantinis remontas atliekamas tarpininkaujant prekės gamintojui.

11.3. Garantiniu laikotarpiu atliekant garantinį remontą, garantinio laikotarpio trukmė nepadidėja.

11.4. Jei prietaiso remontas garantiniu laikotarpiu neįmanomas ir ta prekė jau nebegaminama, gamintojas ar importuotojas garantijos taisyklėse nustatyta tvarka pakeičia prietaisą bent lygiaverčiu gaminiu.

11.5. Garantija netaikoma:

11.5.1. Prietaiso programinei įrangai/programėlei, susidėvinčioms dalims (išskyrus atvejus, kai gamintojas prekės naudojimo instrukcijoje ar informacijos lape atskirai nurodė, kad joms garantija taikoma), pakuotei ir dokumentacijai.

11.5.2. Veikimo trikdžiams ar fiziniams gedimams, atsiradusiems veikiant tyčia ar netyčia panaudotai išorinei fizinei jėgai ar į prietaiso vidų patekus pašaliniams daiktams, skysčiams, vabzdžiams, dideliam dulkių kiekiui ir pan.

11.5.3. Veikimo trikdžiams ar fiziniams gedimams, atsiradusiems prietaisą netinkamai naudojant ir nesilaikant naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų (t. y. prekė buvo naudojama skirtingomis nei įprastinė jo darbinė aplinka sąlygomis).

11.5.4. Veikimo trikdžiams ar fiziniams gedimams, atsiradusiems naudojant neoriginalias dalis ar reikmenis.

 1.   Atsakomybės apribojimas

12.1. Prekių nuotraukos turi tik iliustracinę reikšmę.

12.2. Rodomi duomenys apie prekių kainas ir jų kiekį sandėlyje gali būti keičiami be išankstinio pranešimo. Šiuo atveju pardavėjas pasilieka teisę neparduoti prekės ir per 14 darbo dienų grąžinti pinigus į pirkėjo banko sąskaitą.

12.3. Pardavėjas pasilieka teisę neparduoti prekės, jei su ja susijusi viena iš šių problemų: žmogaus klaida įvedant kainą arba techninė klaida sistemoje.

12.4. Informacija apie prekes reguliariai patikrinama ir papildoma, ir gali pasitaikyti, kad duomenys atnaujinami jau po to, kai pirkėjas paskutinį kartą apsilankė interneto svetainėje. Taip pat netikslumų gali pasitaikyti dėl gamintojo duomenų kortelėse esančių trūkumų. Tokiais atvejais pardavėjo el. parduotuvė neatsako už prekės duomenų tikslumą. Pirkėjui patariama prieš įsigyjant prekę patikrinti interneto svetainėje rodomos informacijos tikslumą paskambinus pardavėjo klientų pagalbos tarnybai telefonu (+372) 52 31 579.

12.5. Prieš pradėdamas naudotis vaisingumo indikatoriumi „Daysy“ pirkėjas turi atidžiai perskaityti prietaiso naudojimo instrukciją.

12.6. Pirkėjas atleidžia pardavėją nuo bet kokios atsakomybės dėl vaisingumo indikatoriaus „Daysy” poveikio sveikatai.

 1.   Atsakomybė ir nenugalima jėga

13.1. Galiojančių Estijos Respublikos įstatymų numatytais atvejais ir apimtimi pardavėjas bei pirkėjas atsako už kitai šaliai padarytą žalą, atsiradusią dėl šių taisyklių nevykdymo.

13.2. Pardavėjas neatsako už pirkėjui padarytą žalią ar pavėluotą prekės pristatymą tais atvejais, kurių pardavėjas negalėjo paveikti ar numatyti (nenugalima jėga).

 1.   Kitos sąlygos

14.1. Jei pirkėjas turi pretenzijų dėl prekių užsakymo ar pirkimo pardavėjo el. parduotuvėje, jas reikia pateikti pardavėjui el. paštu info@femtech.boutique ar telefonu +372 52 31 579.

Ja pirkėjui ir pardavėjui nepavyksta ginčo išspręsti derybomis, pirkėjas gali kreiptis į Estijos Respublikos Vartotojų ginčių komisiją. Čia galima susipažinti su procedūrine tvarka ir pateikti skundą. Vartotojų ginčių komisija kompetentinga spręsti ginčus, kilusius dėl pirkėjo ir pardavėjo sudarytos sutarties. Pirkėjo skundas Vartotojų ginčių komisijoje nagrinėjamas nemokamai. Ginčai sprendžiami vadovaujantis  galiojančiais Estijos Respublikos teisės aktais. Taip pat pirkėjas gali pateikti skundą per vartotojų ginčių sprendimui skirtą Europos Sąjungos platformą internete.

Copyright 2020 | Website by Vulkano Design