Skip to main content

Lietošanas noteikumi

 1.   Vispārējie noteikumi

1.1. „Live Travel & Productions” OÜ, reģ. Nr. 12549205, pasta adrese: Lauliku 77, 10913 Tallinn (Tallina), Igaunija (turpmāk – tirgotājs), ir ķermeņa bazālās temperatūras mērīšanai paredzētās „Daysy” zīmola elektroniskās ierīces, menstruālā piltuve un menstruālā apakšveļa importētājs un izplatītājs. Tirgotājam pieder interneta veikals jeb e-veikals, kura mājas lapas adrese ir https://femtech.boutique. Šie e-veikala izmantošanas noteikumi (turpmāk – noteikumi) attiecas uz visām personām (turpmāk – pircējs jeb patērētājs), kas izmanto tirgotāja e-veikalu, pasūta e-veikalā preces, tai skaitā, noslēdzot e-veikalā preču pirkšanas-pārdošanas līgumu (turpmāk – pārdošanas līgums).

1.2. Akceptējot šos noteikumus, pircējs apliecina, ka ar noteikumiem ir iepazinies, tiem piekrīt un apņemas tos izpildīt.

1.3. Tirgotājs saglabā ar pircēju noslēgto pārdošanas līgumu pastāvīgā datu nesējā. Uz pircēja norādīto e-pasta adresi tirgotājs nosūta rēķinu, kuru pircējs var saglabāt un reproducēt.

 1. Drošība un personas datu apstrāde

2.1. Tirgotājs garantē pircēja datu, t. sk. personas datu, aizsardzību un izmantošanu saskaņā ar vispārējo noteikumu prasībām. Pamatojoties uz spēkā esošajiem tiesību aktiem un vispārējiem noteikumiem, tirgotājs ir tiesīgs bez pircēja piekrišanas apstrādāt datus (t. sk. personas datus) tādā apjomā, kāds ir nepieciešams, lai garantētu e-veikala izmantošanu vai pārdošanas līguma izpildi. Balstoties uz augstāk minēto, tirgotājs bez pircēja atsevišķas piekrišanas cita starpā ir tiesīgs:

2.1.1. nosūtīt pircējam paziņojumus, kas ir saistīti ar e-veikala pakalpojumu izmantošanu, t. sk. paziņojumus, kuru nosūtīšana ir e-veikala lietotāju drošības interesēs;

2.1.2. pircēju labākas apkalpošanas un darījumu apliecināšanas nolūkā saglabāt informāciju par e-veikala sistēmā pieteikušos pircēju pasūtījumiem, t. sk., saprātīgā termiņā, arī par tiem pasūtījumiem, kurus pircējs sesijas laikā nav pabeidzis.

2.2. Tirgotājs izmanto pircēja ievadītos personas datus (t. sk. vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, adresi, e-pasta adresi, bankas rekvizītus) tikai tādēļ, lai apstrādātu pasūtījumu un nosūtītu pircējam preces. Interneta veikals nodod klienta personas datus uzņēmumam, kas sniedz transporta pakalpojumus, lai prece tiktu nogādāta līdz pasūtītājam. Interneta veikals nosūta jaunumu biļetenus un piedāvājumus uz pircēja e-pasta adresi tikai tādā gadījumā, ja pircējs ir izteicis attiecīgu vēlmi, ievadot mājas lapā savu e-pasta adresi, un apstiprinājis savu vēlmi ar tieši nosūtāmo ziņojumu starpniecību.

2.3. Pircējs ir tiesīgs jebkurā brīdī atteikties no piedāvājumu un jaunumu biļetenu saņemšanas pa e-pastu jeb atsaukt agrāk doto piekrišanu savu datu izmantošanai mārketinga mērķiem, nosūtot tirgotājam attiecīga satura e-pasta vēstuli vai sekojot saņemtajā e-pasta vēstulē sniegtajiem norādījumiem par atrakstīšanos no turpmākās tiešā mārketinga piedāvājumu saņemšanas.

 1. Noteikumu apjoms un darbība

3.1. Noteikumi attiecas uz visām fiziskajām personām, kas izmanto iepirkšanās vidi https://femtech.boutique jeb „Live Travel & Productions” OÜ pakalpojumus.

3.2. Tiesiskās attiecības, kas iestājas starp pircēju un tirgotāju sakarā ar pircēja iepirkšanos tirgotāja e-veikalā, papildus šiem noteikumiem regulē Igaunijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.

3.3. Lai nodrošinātu e-veikala attīstību un garantētu e-veikala labāku un drošāku izmantošanu, tirgotājs ir tiesīgs mainīt un papildināt šos noteikumus, kā arī cenrādi. Par šādām izmaiņām tirgotājs paziņo mājas lapā https://femtech.boutique. Noteikumu un cenrāža izmaiņas un papildinājumi stājas spēkā brīdī, kad par attiecīgajām izmaiņām vai papildinājumiem tiek paziņots interneta mājas lapā https://femtech.boutique. Ja pircējs ir iesniedzis pasūtījumu pirms noteikumu izmaiņu spēkā stāšanās brīža, pircēju un tirgotāju savstarpējām tiesiskajām attiecībām tiek piemēroti tie noteikumi, kuri bija spēkā brīdī, kad pircējs iesniedza pasūtījumu, ja likumā vai šajos noteikumus nav noteikts citādi.

 1. Klientu atbalsta dienests

4.1. https://femtech.boutique klientu atbalsta dienesta darba laiks: darbdienās no 10:00 līdz 22:00.

4.2. Tālrunis: +372 52 31 579.

4.3. E-pasts: info@femtech.boutique

4.4. Atbalsta dienesta darbinieki runā igauņu, angļu un krievu valodā.

 1. Cenas

5.1. E-veikalā piedāvāto preču cenas ir norādītas euro (€), un rēķinu savlaicīgas apmaksas gadījumā tās ir spēkā 7. punktā noteiktajā kārtībā.

5.2. Visās norādītajās cenās ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) atbilstoši spēkā esošajam Pievienotās vērtības nodokļa likumam.

5.3. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs jebkurā laikā mainīt e-veikala mājas lapā redzamās cenas. Ja e-veikals mainījis cenas pēc tam, kad pakalpojuma lietotājs ir iesniedzis pasūtījumu un par to samaksājis, tirgotājs apņemas piegādāt lietotājam attiecīgās preces par cenām, kādas bija spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī. Šādā gadījumā ne pakalpojuma lietotājs, ne pakalpojuma sniedzējs nav tiesīgs pieprasīt cenas starpības kompensāciju.

 1.  Pirkumu grozs un pasūtījuma noformēšana

6.1. Pircējam e-veikalā ir iespēja pievienot pirkumu grozam vēlamās preces vai preču grupas, nospiežot pogu „Pievienot grozam”, lai pārietu uz pirkumu groza sadaļu.

6.2. Pirms pasūtījuma veikšanas pircējs var mainīt pirkumu grozam pievienotās preces un to skaitu. Lai apstiprinātu veiktās izmaiņas, pircējam jānospiež poga „Atjaunināt pirkumu groza saturu“. Lai turpinātu noformēt pasūtījumu, pircējam jānospiež poga „Veikals”. Atkal atvērsies e-veikala galvenā lapa.

6.3. Turpinot noformēt pirkumu, pircējam jānospiež poga „Uz kasi”. Atvērsies pasūtītāja datu lapa, kurā jāievada pieprasītie dati un jāizvēlas preču nosūtīšanas veids. Lai apstiprinātu pirkumu, jānospiež poga „Samaksāt”. Atvērsies apmaksas veida izvēles lapa.

6.4. Pasūtītāja datu lapā un pasūtījuma apstiprinājuma lapā attiecīgās ailes jāaizpilda uzmanīgi, jo no sniegtās informācijas precizitātes ir atkarīgs, vai pasūtīto preču piegāde notiks ātri un bez sarežģījumiem.

6.5. Pēc pasūtījuma apmaksas rēķins tiek izveidots automātiski un nosūtīts uz pircēja e-pasta adresi, kas ir obligāti aizpildāmais lauks pasūtījuma noformēšanas procesā. Gadījumā, ja pircējs jebkādu iemeslu dēļ nav saņēmis rēķinu pa e-pastu, pircējam par to nekavējoties jāpaziņo tirgotājam, nosūtot e-pasta vēstuli uz adresi info@femtech.boutique, un rēķins pircējam tiks nosūtīts uz e-pastu iespējami drīzā laikā.

6.6. Preču pārdošanas līgums uzskatāms par noslēgtu (līgums stājas spēkā), sākot ar brīdi, kad ir veikts pasūtījuma apstiprinājums un norādītā apmaksas summa ir ieskaitīta tirgotāja bankas kontā. Pēc priekšapmaksas veikšanas ir svarīgi, lai pircējs no internetbankas mājas lapas atgrieztos pakalpojuma sniedzēja mājas lapā.

 1.   Samaksa par precēm

7.1. Lai veiktu samaksu, pasūtījuma iesniegšanas lapā jāizvēlas vēlamais apmaksas veids.

7.2. Par precēm var samaksāt:

7.2.1. Ar internetbankas starpniecību. Tirgotāja rekvizīti: banka „LHV pank”, konta Nr. EE157700771001836201, saņēmējs „Live Travel & Productions” OÜ.

7.2.2. Skaidrā naudā. Ja pircējs vēlas apmaksāt pasūtījumu skaidrā naudā un pēc precēm ierasties personīgi, par to jāpaziņo tirgotājam, nosūtot vēstuli uz e-pastu info@femtech.boutique vai piezvanot pa tālruni +372 52 31 579 un vienojoties ar tirgotāju par rēķina samaksas kārtību un vietu.

7.2.3. Ar bankas pārskaitījumu. Ja pircējs vēlas apmaksāt pasūtījumu ar bankas pārskaitījumu, par to jāpaziņo tirgotājam, nosūtot vēstuli uz e-pastu info@femtech.boutique vai piezvanot pa tālruni +372 52 31 579.

7.2.4. Ar pēcmaksu, pasūtījuma veikšanas brīdī aizpildot attiecīgos laukus. Ja tiks saņemta pozitīva atbilde no pēcmaksas pakalpojuma sniedzēja – bankas „LHV pank”, tirgotājs pats sazināsies ar pircēju, lai vienotos par pēcmaksas līguma noslēgšanas kārtību.

7.3. Pasūtījums tiek atcelts gadījumā, ja tirgotājs 14 dienu laikā nav saņēmis pirkuma summas apmaksu.

 1.   Preču piegāde un nodošana pasūtītājam

8.1. Pēc līguma stāšanās spēkā atbilstoši noteikumu 6.6. punktam preces tiek piegādātas pircējam atbilstoši tā izvēlētajam piegādes veidam.

8.2. E-veikals preču nosūtīšanai Baltijas valstu teritorijā izmanto „Omniva” pakomātu pakalpojumus. Piegāde ar „Omniva” starpniecību ir bezmaksas, ja pasūtījuma summa ir vismaz 290 euro (divi simti deviņdesmit euro). Citu pakalpojumu sniedzēju gadījumā preču piegāde līdz pakomātam maksā 3,00–20,00 euro.

8.3. Ja klients vēlas pēc precēm ierasties personīgi, viņam jāsazinās ar tirgotāja klientu atbalsta dienestu un atsevišķi jāvienojas par preču saņemšanas laiku, lai pasūtījuma izsniedzējs tajā brīdī būtu birojā.

8.4. Gadījumā, ja pircēja pasūtītās preces noliktavā nav un piegādātājam tā ir speciāli jāpasūta, turklāt ir acīmredzams, ka preci nav iespējams piegādāt preces aprakstā noteiktajā piegādes termiņā, kā arī citos gadījumos, kad preču savlaicīga piegāde nav iespējama tādu iemeslu dēļ, par kuriem tirgotājs neatbild, tirgotājs par to paziņo pircējam trīs dienu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža, saskaņā ar noteikumu 6.6. punktu, izmantojot pircēja kontakttālruņa numuru vai e-pasta adresi, kuru pircējs norādījis pasūtījuma noformēšanas brīdī. Vienlaikus tirgotājs paziņo pircējam par viņa pasūtītās preces piegādes termiņu. Gadījumā, ja piegādes termiņa pagarinājuma dēļ pircējs vairs nevēlas saņemt preci, viņš ir tiesīgs atsaukt savu pasūtījumu (sīkāk skat. 10. punktā) un saņemt atpakaļ par pasūtījumu samaksāto naudu.

8.5. Ja pircēja pasūtītās preces ir nodotas kurjeru firmai, tā nosūta pircējam īsziņu, kad pasūtījums ir sasniedzis pircēja izvēlēto pakomātu.

8.6. Kurjerpakalpojumu uzņēmums piegādā preces uz pakomātu, kuru pircējs ir norādījis pasūtījuma noformēšanas brīdī. Piegādes vietu vēlāk mainīt nav iespējams.

8.7. Pircējam jāseko, lai pasūtījuma noformēšanas brīdī sniegtā kontaktinformācija būtu precīza. Tirgotājs un kurjerpakalpojumu uzņēmums neatbild par preču piegādes kavējumiem un neskaidrībām, kas radušās sakarā ar to, ka pasūtījuma noformēšanas laikā pircējs ir sniedzis nepareizu vai neprecīzu informāciju.

8.8. Ja saņemtā sūtījuma iepakojums ir bojāts, par to nekavējoties jāziņo tirgotājam, nosūtot attiecīgu vēstuli uz e-pasta adresi info@femtech.boutique vai piezvanot pa tālruni (+372) 52 31 579. Ja sūtījuma iepakojums ir bojāts kurjerpakalpojumu uzņēmuma vainas dēļ, prece tiek nomainīta.

8.9. Preču piegādes laiks ir 1–5 darba dienas, ja preces ir noliktavā. Maksimāli 5 dienas.
Gadījumā, ja preču noliktavā nav, piegāde tiek veikta 8.4. punktā paredzētajā kārtībā.

 1. Klientu atbalsta dienests

9.1. Tirgotājs nodrošina iespēju izmantot klientu atbalsta dienestu, kas palīdz risināt ar precēm saistītos tehniskos jautājumus. Pircējs var sazināties ar klientu atbalsta dienestu, nosūtot vēstuli uz e-pastu info@femtech.boutique vai piezvanot pa tālruni (+372) 52 31 579.

 1.   Pasūtījuma atsaukšana un preces nodošana atpakaļ

10.1. Pircējs ir tiesīgs atsaukt savu pasūtījumu pēc preču apmaksas, bet pirms preču piegādes. Lai atsauktu pasūtījumu, pircējs nosūta tirgotājam attiecīgu vēstuli uz e-pasta adresi info@femtech.boutique, obligāti norādot pasūtījuma numuru un savu bankas kontu.

10.2. Pēc preces saņemšanas pircējs ir tiesīgs izmantot 14 dienu termiņu, lai iepazītos ar preci. Šajā laikā pircējam ir iespēja nopirkto preci nodot atpakaļ vai apmainīt, ja kādu iemeslu dēļ prece pircējam vairs neder. Lai preci nodotu atpakaļ vai apmainītu, pircējam jānosūta attiecīga satura vēstule uz e-pasta adresi info@femtech.boutique. Preci var nodot atpakaļ ar „Omniva” vai „Itella” pakomātu starpniecību. Ja precei, kuru pircējs vēlas nodot atpakaļ, ir pazīmes, kas liecina, ka prece tikusi lietota, tirgotājs ir tiesīgs nepieņemt preci atpakaļ vai vienoties ar pircēju par preces vērtības samazinājuma kompensēšanu. Šādā gadījumā tirgotājs nosūta pircējam paziņojumu par savstarpējiem norēķiniem uz e-pasta adresi, kuru pircējs norādījis pasūtījuma noformēšanas brīdī. Ja pircējs nepiekrīt preces vērtības samazinājumam, kas norādīts paziņojumā par savstarpējiem norēķiniem, pircējs ir tiesīgs pieaicināt neatkarīgo ekspertu, lai tas sniegtu atzinumu par preces vērtības samazinājuma apmēru. Ar ekspertīzi saistītos izdevumus kopīgi sedz pircējs un tirgotājs vienādās daļās, izņemot gadījumu, ja pēc ekspertīzes noskaidrojas, ka vienas puses viedoklis ir bijis acīmredzami nepamatots: šādā gadījumā ar ekspertīzi saistītos izdevumus sedz tā puse, kuras viedoklis ir bijis acīmredzami nepamatots.

10.3. Atsaucot pasūtījumu 10.1. punktā paredzētajā gadījumā vai atsakoties no pasūtītās preces 10.2. punktā noteiktajā kārtībā, pircējam tiek atmaksāta summa, ko viņš samaksājis par pirkumu. Naudu par atpakaļ nodotajām precēm tirgotājs atmaksā ar pārskaitījumu pircēja bankas kontā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no brīža, kad pircēja paziņojums par preču nodošanu atpakaļ ir sasniedzis tirgotāju, ar nosacījumu, ka pircējs preces nodevis atpakaļ savlaicīgi, t. i., 14 dienu laikā, izņemot šo noteikumu 10.4. punktā paredzēto gadījumu.

10.4. Atpakaļ nododamajai precei jābūt pilnā komplektā (ieskaitot oriģinālo iepakojumu un visus priekšmetus, kas sākotnēji bija iekļauti preces iepakojumā (t. sk. kabeļi u. tml.). Ja prece nopirkta, izmantojot akcijas piedāvājumu, kurā precei bijusi pievienota vēl kāda cita prece, atpakaļ jānodod viss komplekts (t. i., visas preces) vienlaicīgi.

10.5. femtech.boutique e-veikalā pasūtīto preču atpakaļ nodošanas izdevumus sedz pircējs.

 1.   Garantija

11.1. E-veikals darbojas kā starpnieks jautājumos, kas saistīti ar e-veikalā pārdoto ierīču garantijas noteikumiem. Uz e-veikalā pirkto preci attiecas divu gadu garantija, izņemot gadījumus, ja uz preces iepakojuma vai tās dokumentācijā ir norādīts citādi. Uz tirgotāja pārdotajām precēm attiecas pilnā tipa garantija, kas pircējam dod tiesības uz preces bezmaksas apmaiņu iespējami drīzā laikā, ja precei konstatēti bojājumi vai trūkumi, kas radušies ražotāja vainas dēļ. Prece ar bojājumiem vai trūkumiem jānosūta tirgotājam ar „Omniva” vai „Itella” pakomātu starpniecību vai jānogādā personīgi. Gadījumā, ja preces bojājumi tiek atzīti par tādiem, uz kuriem attiecas garantija, tirgotājs nosūta klientam jaunu preci. Šādā gadījumā sūtīšanas izdevumus sedz tirgotājs.

11.2. Lai apmainītu preci, pircējam jānosūta tirgotājam attiecīga satura vēstule uz e-pastu info@femtech.boutique. Garantijas apkopes pamatojums ir tirgotāja izsniegts rēķins. Garantijas periods ilgst no rēķinā norādītā pirkuma datuma, pieskaitot klāt 3 dienas, vai no dokumentos norādītā datuma, kad prece ir nodota pircējam. Garantijas remonts, atkarībā no preces īpatnībām un problēmas rakstura, tiek veikts ražotāja pilnvarotā tehniskās apkopes centrā, kurā prece tiek nogādāta ar piegādātāja starpniecību. Ja ražotāja pilnvarotajā tehniskās apkopes centrā preci salabot nav iespējams, garantijas remonts tiek veikts ar preces ražotāja starpniecību.

11.3. Garantijas periodā veikts garantijas remonts nepaildzina garantijas periodu.

11.4. Ja ierīces remonts garantijas periodā nav iespējams, un šādas preces ražošana ir pārtraukta, ražotājs vai importētājs garantijas noteikumos paredzētajā kārtībā nomaina ierīci vismaz pret līdzvērtīgu.

11.5. Garantija neattiecas uz:

11.5.1. Ierīces programmatūru/lietotni, nolietojamām detaļām (izņemot gadījumus, ja ražotājs preces lietošanas instrukcijā vai informācijas lapā ir atsevišķi norādījis, ka uz tām attiecas garantija), ka arī iepakojumu un dokumentāciju.

11.5.2. Darbības traucējumiem vai fiziskiem bojājumiem, kas radušies tīši vai nejauši pielietota ārēja fiziska spēka iedarbībā vai gadījumos, kad ierīcē iekļuvuši nepiederoši priekšmeti, šķidrumi, kukaiņi, pārmērīgs putekļu daudzumu u. tml.

11.5.3. Darbības traucējumiem vai fiziskiem bojājumiem, kas radušies, nepareizi lietojot ierīci un neievērojot lietošanas instrukcijā minētās prasības (preces lietošana apstākļos, kas atšķiras no parastās darbības vides).

11.5.4. Darbības traucējumiem vai fiziskiem bojājumiem, kas radušies neoriģinālo daļu vai piederumu izmantošanas dēļ.

 1.   Saistību atruna

12.1. Preču attēliem ir tikai ilustratīva nozīme.

12.2. Dati par preču cenām un pieejamību noliktavā var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Šādā gadījumā tirgotājs patur tiesības nepārdot preci un 14 darba dienu laikā atmaksāt naudu pircēja bankas kontā.

12.3. Tirgotājs patur tiesības nepārdot preci, ja ar to ir saistīta viena no šīm problēmām: cilvēka kļūda cenas ievadē vai tehniska kļūme sistēmā.

12.4. Informācija par precēm tiek regulāri pārbaudīta un papildināta, un mājas lapā redzamie dati var būt atjaunināti jau pēc tam, kad pircējs pēdējo reizi apmeklējis mājas lapu. Neprecizitātes var ieviesties arī ražotāja datu kartēs esošo trūkumu dēļ. Šādos gadījumos tirgotāja e-veikals neuzņemas atbildību par preces datu pareizību. Pircējam ieteicams pirms preces iegādes pārbaudīt mājas lapā redzamās informācijas precizitāti, piezvanot tirgotāja klientu atbalsta dienestam pa tālruni (+372) 52 31 579.

12.5. Pirms auglīgo dienu noteicēja „Daysy” lietošanas sākuma pircējam rūpīgi jāizlasa ierīces lietošanas instrukcija.

12.6. Pircējs atbrīvo tirgotāju no jebkuras atbildības par auglīgo dienu noteicēja „Daysy” ietekmi uz lietotāja veselību.

 1.   Atbildība un nepārvarama vara

13.1. Tirgotājs un pircējs ir atbildīgi par otrai pusei nodarīto kaitējumu, kas radies šo noteikumu nepildīšanas dēļ gadījumos un apmērā, kas noteikti Igaunijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos.

13.2. Tirgotājs neatbild par pircējam nodarīto kaitējumu vai preces piegādes kavējumiem tādos gadījumos, kurus tirgotājs nevarēja ietekmēt vai paredzēt (nepārvarama vara).

 1.   Citi nosacījumi

14.1. Ja pircējam ir pretenzijas par preču pasūtīšanu un pirkšanu tirgotāja e-veikalā, tās jāiesniedz tirgotājam, nosūtot uz e-pastu info@femtech.boutique vai piezvanot pa tālruni +372 52 31 579.

Ja pircējam un tirgotājam neizdodas strīdus atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, pircējs var vērsties Igaunijas Republikas Patērētāju strīdu risināšanas komisijā. šeit var iepazīties ar procedūras kārtību un iesniegt sūdzību. Patērētāju strīdu risināšanas komisijas kompetencē ir tādu strīdu risināšana, kuri izriet no līguma, kas noslēgts starp pircēju un tirgotāju. Pircēja sūdzības izskatīšana Patērētāju strīdu risināšanas komisijā ir bezmaksas. Strīdu risināšana notiek saskaņā ar Igaunijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem. Pircējs var iesniegt sūdzību, arī izmantojot strīdu izšķiršanai tiešsaistē paredzēto Eiropas Savienības vietni.

Copyright 2020 | Website by Vulkano Design